Roaming

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć
(jest to standardowa funkcja telefonu przy zachowaniu fabrycznych ustawień).

Następnie otrzymasz SMS z podstawowymi informacjami o roamingu
(kosztach w danym kraju) oraz o obecnych promocjach roamingowych.

Wykonując połączenia i wysyłając SMS-y z zagranicy pamiętaj o wpisaniu numeru kierunkowego kraju, do którego dzwonisz.
Dzwoniąc do Polski wybierz numer kierunkowy +48 lub 0048, a następnie konkretny numer.

Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć.
W przypadku braku usługi postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Wybierz swój system operacyjny i sprawdź konfigurację roamingu w a2mobile:

dla Androida
Konfiguracja Roamingu Sprawdź konfigurację
krok po kroku:
Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie.
Krok 1: Narzędzia > A2Mobile
Krok 1
Krok 2: Usługa roamingu
Krok 2
Krok 3: Wybór sieci
Krok 3
Krok 4: Wybór ręczny
Krok 4
Krok 5: Zagranica
Krok 5
Krok 6: Narzędzia > A2Mobile
Krok 6

Po dokonanej konfiguracji włącz tryb samolotowy, odczekaj kilka sekund i wyłącz tryb samolotowy.

Telefon powinien automatycznie zalogować się do sieci.

Jeżeli karta SIM nie połączy się automatycznie, prosimy wybrać operatora ręcznie. Ustawienia → Sieci komórkowe → Operatorzy sieci → Przeszukaj sieci.

Jeśli zalogowanie nie nastąpi wyłącz telefon, wyciągnij SIM z gniazda karty, włóż ponownie i uruchom urządzenie.

Sieci za granicą:

Z usług roamingu międzynarodowego możesz korzystać u operatorów zagranicznych współpracujących z Premium Mobile w zakresie istniejących możliwości technicznych (w ramach oferowanego przez nich zasięgu oraz zakresu świadczonych usług).

Lista sieci zagranicznych, z którymi będziesz mógł się połączyć korzystając z usług roamingu międzynarodowego i zakres dostępnych u nich usług:

Lista sieci zagranicznych

Jakość usług roamingu międzynarodowego może różnić się od jakości usług świadczonych w kraju, ponieważ jest uzależniona od parametrów wykorzystywanych sieci zagranicznych oraz innych czynników zewnętrznych.

a2mobile świadczy usługi głosowe oraz transmisji danych w roamingu regulowanym na warunkach nie mniej korzystnych niż w Polsce, o ile w sieci operatora zagranicznego dostępnej w danym państwie członkowskim dostępne są co najmniej takie same technologie i parametry jak w Polsce. Natomiast jakość usług (w tym, prędkość, opóźnienia, dostępność) uzależniona jest także od różnych czynników niezależnych od a2mobile, których przykłady wymienione zostały poniżej. W uzasadnionych przypadkach możliwość korzystania z usług w sieciach zagranicznych operatorów może być okresowo ograniczona, w szczególności ze względów technicznych lub ze względu na okoliczności, na które a2mobile nie ma wpływu.

Na jakość i dostępność usług a2mobile w roamingu regulowanym mają wpływ poniższe czynniki:

  • parametry i standardy technologiczne danego operatora, w tym dostępne w jego sieci technologie, np. niektórzy z operatorów w roamingu regulowanym nie udostępniają w swoich sieciach technologii 2G i 3G lub planują ich wyłączenie w przyszłości, co może spowodować utratę dostępności usług dla telefonów, które obsługują wyłącznie takie technologie;
  • zasięg sieci danego operatora – sprawdź zasięg operatorów zagranicznych w poszczególnych państwach na stronie GSMA https://www.gsma.com/coverage/;
  • czynniki takie jak: maksymalne prędkości przesyłania danych w odwiedzanej sieci, przeciążenia sieci, siła sygnału oraz położenie lub inne czynniki geograficzne i topograficzne (gęstość zabudowań, przeszkody naturalne, gęstość zaludnienia);
  • większa odległość pomiędzy telefonem użytkownika a serwerami aplikacji lub strony internetowej, do której użytkownik próbuje uzyskać dostęp, może skutkować opóźnieniem w czasie potrzebnym na przesłanie danych między urządzeniem użytkownika, a serwerem aplikacji lub strony internetowej, co może wpływać negatywnie zwłaszcza na korzystanie z treści, które wymagają przesyłania znacznych ilości danych w krótkim czasie;
  • odległość sieci odwiedzanej w roamingu regulowanym od sieci macierzystej w Polsce, również może wpływać na ewentualne opóźnienia w inicjowaniu i dostarczaniu połączeń głosowych oraz dostarczaniu wiadomości SMS/MMS;
  • przepustowość danej sieci, w tym: rodzaj połączenia, prędkość łącza, liczba urządzeń w sieci oraz ilość ruchu, np. w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza o dużych skupiskach turystycznych, sieci operatorów mogą być w sezonie letnim przeciążone, co może mieć wpływ na jakość i dostępność usług w roamingu regulowanym;
  • stan łączy pomiędzy operatorami w Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostarczanych przez podmioty trzecie, a także ewentualne uszkodzenia fizyczne takich łączy mogą prowadzić do czasowej niedostępności usług.

ROAMING PRZYGRANICZNY:

Kiedy znajdujesz się w strefie przygranicznej telefon może połączyć się z siecią zagraniczną. Korzystając wówczas z usług możesz ponieść dodatkowe opłaty. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie automatycznie loguje się do operatora mającego najsilniejszy sygnał na danym terenie i nie ma technicznych możliwości, aby sygnał nie przekraczał granic państwowych.

Wybierz jeden ze sposobów, aby uniknąć dodatkowych opłat roamingowych:

  • sprawdź, do jakiej sieci zalogowany jest Twój telefon, a następnie zmień w ustawieniach telefonu tryb wyboru sieci z automatycznego na ręczny oraz wybierz z listy operatora a2mobile/Plus.
  • wyłącz usługę roamingu międzynarodowego na swoim numerze, kontaktując się w tej sprawie z Działem Obsługi Klienta.

Masz pytanie związane z roamingiem?

Zachęcamy do kontaktu poprzez email
bok@a2mobile.pl

Facebook Messenger lub telefonicznie:
+48 720-20-30-40
(koszt połączenia zgodny z Cennikiem operatora)

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.