a2mobile

Mapa zasięgu

Wybierz
technologię:

Telefon


Internet

  • Uwagi:
  • Mapa przedstawia orientacyjne zasięgi sieci Aero2 Sp. z o. o.
  • Aero2 Sp. z o. o. informuje o możliwości zmian w zasięgu w związku z dynamicznym rozwojem sieci.
  • Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy.
  • Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Aero2 Sp. z o. o.
  • Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji.
  • Wszelkie prawa zastrzeżone. żadna część niniejszego opracowania, zarówno w całości, jak i we fragmentach nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny oraz nie może być przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody Aero2 Sp. z o. o.