Blokada i wymiana karty SIM

W celu dokonania wymiany lub blokady karty SIM osoba na którą karta jest zarejestrowana powinna skontaktować się z Naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu
720 20 30 40
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Przypominamy: przed złożeniem wniosku o wymianę karty SIM sprawdź czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. Szczegóły dostępne na https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie.
Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 60c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a2mobile przed wymianą karty SIM musi sprawdzić, czy PESEL Abonenta nie jest zastrzeżony w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. W przypadku aktywnego zastrzeżenia PESEL nie będzie możliwa wymiana karty SIM.

Opłata za wymianę karty SIM (w przypadku jej zniszczenia, uszkodzenia lub utracenia przez Użytkownika Karty SIM z jego winy) wynosi 25 PLN i pobierana jest z konta numeru. Jeżeli na koncie numeru nie ma wystarczających środków – przed kontaktem z Biurem Obsługi Klienta należy zakupić doładowanie o wartości min. 25 PLN lub zasilić konto online na kwotę min. 25 PLN. Dodatkowe informacje o doładowaniach dostępne są na https://a2mobile.pl/doladowania.

Karta SIM jest wysyłana kurierem do rąk własnych Właściciela numeru. Po otrzymaniu przesyłki należy ponownie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu dokonania aktywacji nowej karty SIM.
Wymiana karty nie powoduje zmiany numeru telefonu z którego korzysta Użytkownik.